UZTRADE JSC (GENERAL)

Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN

Address: I.Karimov street, 1, , Tashkent, KAZAKHSTAN
Phone: +998712389710 Mobile: * Fax: *
Website: http://www.uzte.uz Email: *

EN
The list of products supplied by us consists of more than 70 items. It is always fresh, high-quality products to your table. Daily control of production, use of advanced drying technologies, storage, preservation, absolute cleanliness of production facilities, strict observance of production norms and rules stipulates high quality of products. JSC "Uztrade" has several production capacities for processing and storing vegetables and fruits based on imported high-tech equipment, which makes it possible to offer quality products all year round. The list of products supplied by us consists of more than 70 items. It is always fresh, high-quality products to your table. Daily control of production, use of advanced drying technologies, storage, preservation, absolute cleanliness of production facilities, strict observance of production norms and rules stipulates high quality of products.

OZ
Biz tomonimizdan taqdim etilayotgan mahsulotlar ro'yxati 70 dan ortiq narsalardan iborat. Sizning stolingizga doimo yangi, yuqori sifatli mahsulotlar kiradi. ishlab chiqarish, har kuni monitoring, quritish, saqlash, asrab-avaylash, ishlab chiqarish pomesche¬ny mutlaq poklik ilg'or texnologiyalaridan foydalanish, qoidalar va ishlab chiqarish qoidalariga qat'iy rioya mahsulotlar yuqori sifati belgilaydi. “Uztrade” AJ import qilinadigan yuqori texnologik uskunalar asosida sabzavot va mevalarni qayta ishlash va saqlash uchun bir nechta ishlab chiqarish quvvatlariga ega, bu esa yil davomida sifatli mahsulotlarni taqdim etish imkonini beradi.

RU
Перечень поставляемой нами продукции состоит более чем из 70-ти наименований. Это всегда свежие, высококачественные продукты к вашему столу. Ежедневный контроль производства, использование передовых технологий сушки, хранения, консервации, абсолютная чистота производственных помеще­ний, строгое соблюдение норм и правил производства обуславливает высокое качество продукции. АО «Узтрейд» имеет несколько производственных мощностей по переработке и хранению овощей и фруктов, основанных на импортном высокотехнологичном оборудова­нии, что позволяет предлагать качественную продукцию круглый год.

Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN Allrestaurants - UZTRADE JSC - Tashkent, KAZAKHSTAN
x
X