MEATHOUSE (GENERAL)

Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA

Address: Valja Bykuluj 5/3, 2002 Chisinau, MOLDOVA
Phone: +37322572100 Mobile: * Fax: *
Website: http://meathouse.md Email: *

RU: Компания «Cardiax-Plus» SRL является одним из крупнейших производителей и поставщиков мясных изделий в Молдове. С момента создания, Июль 2006, и до сегодняшнего дня, нас отличает высококачественная продукция и стремление к высокому уровню сервиса. Целью деятельности компанииявляется удовлетворение запросов потребителя, который становится все более требовательным.Для достижения поставленных целей и задач, были привлечены лучшие специалисты и использован передовой западный опыт.
Именно это позволяет компании держаться на самом высоком уровне. Мясные изделия, производимые компанией «Cardiax-Plus» SRL, это всем известные деликатесы торговой марки «Meat-House» которые изготавливаются из лучших сортов мяса, на самом современ ном оборудовании и по эксклюзивным рецептурам.Это неизменная политика для продукции высокого качества. Наши специалисты подходят к выбору мяса и специй так же требовательно, как виноделы — к выбору каждой грозди винограда.

EN: The company "Cardiax-Plus" LLC is one of the largest manufacturers and suppliers of meat products from Moldova. Since its founding, in July 2006, and until today, the most important feature of our product quality is exceptional and the trend towards a service impeccable. The aim of the company is the first of all consumer requirements, which daily are becoming increasingly demanding.For proper goals and tasks set they were involved the best specialists relying on Western practice. Ie it allows the company to maintain the highest level.Meat products of the company "Cardiax-Plus" SRL are well known delicacies "Meat House" that are made from the best varieties of meat, the latest technological lines and according to exclusive recipes. This is an unchangeable principle for a high quality product. The thoroughness of the selection of meat and spices used by our specialists can be compared with the choice of grape vines by winemakers.Quality standards "Meat House" are extremely high, even if in some cases we conservatişti, ie it allows the company to Evolution keeping at the same time, the high level of quality. For our partners, such as care and responsibility principles makes sense quite concretely. The well-known adage "you cook for your family as" the most representative approach - because our relatives and friends are indeed consumers of products "Meat House".

RO: Compania “Cardiax-Plus” SRL este unul dintre cei mai mari producători şi furnizori de produse din carne din Republica Moldova. Din momentul fondării, Iulie 2006, şi pînă astăzi, cea mai importantă caracteristică a noastră este produsul de calitate excepţională şi tendinţa spre o deservire impecabilă. Scopul activităţii companiei îl constituie în primul rînd satisfacerea cerinţelor consumatorilor, care, zi cu zi devin din ce în ce mai pretenţioase.Pentu atingerea scopurilor şi sarcinilor stabilite, au fost implicaţi cei mai buni specialişti bazîndu-se pe practica occidentală. Anume aceasta permite companiei să se menţină la cel mai înalt nivel.Produsele din carne ale companiei “Cardiax-Plus” SRL sunt binecunoscutele delicatese “Meat House” care sunt fabricate din cele mai bune soiuri de carne, la linii tehnologice de ultimă generaţie şi conform unor recete exclusive. Aceasta este un principiu de neschimbat pentru un produs de calitate înaltă. Minuţiozitatea de selectare a cărnii şi condimentelor utilizate de specialiştii noştri poate fi comparată cu alegerea strugurilor de viţă de vie de către vinificatori.tandardele de calitate “Meat House” sunt extrem de înalte, chiar dacă în unele cazuri suntem conservatişti, anume aceasta permite companiei să evoluţioneze păstrînd, în acelaşi timp, nivelul înalt de calitate. Pentru colaboratorii noştri, astfel de principii ca grija şi responsabilitatea capătă sens absolut concret. Şi binecunoscuta zicală „să găteşti ca pentru familia ta” este cea mai reprezentativă abordare – pentru că rudele şi prietenii noştri sunt întradevăr consumatori ai produselor “Meat House”.

Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA Allrestaurants - MEATHOUSE - Chisinau, MOLDOVA
x
X